Εγγραφή

Τα υποψήφια νέα μέλη συμπληρώνουν τη σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα υποστηρίζεται από δύο προϋπάρχοντα μέλη του Σωματείου και είτε την καταθέτουν δια ζώσης στο Εντευκτήριο του ΜΝΕΠ,  είτε την αποστέλλουν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά.

Οι αιτήσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναγγέλλεται (προφορικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στον ενδιαφερόμενο η εγγραφή του.

Τα μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή 15 ευρώ ως και το 2021 και 25 ευρώ από το 2022 και έπειτα, καθώς και 15 ευρώ εφάπαξ για την εγγραφή τους. Ακόμη, τα μέλη κάτω των 30 ετών καταβάλλουν ετήσια συνδρομή 15 ευρώ ετησίως.

Με την έγγραφή τους τα μέλη αποκτούν, από τη Γραμματεία του Σωματείου, κάρτα ελευθέρας εισόδου στα Κρατικά Μουσεία της χώρας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά : μία φωτογραφία μαζί με την σχετική αίτηση.

Kατεβάστε την αίτηση (αρχείο σε μορφή MS Word).

Η υπογεγραμμένη αίτηση μπορεί να αποσταλλεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση  filoi.mnep@gmail.com