Εγγραφή

Oι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως μέλη συμπληρώνουν σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα υποστηρίζεται από δύο ήδη μέλη του Σωματείου και την καταθέτουν στο Πωλητήριο του ΜΝΕΠ, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά.

Οι αιτήσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναγγέλλεται στον ενδιαφερόμενο η εγγραφή του.

Τα μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή 15 ευρώ, και 15 ευρώ εφάπαξ για την εγγραφή τους.

Με την έγγραφή τους τα μέλη αποκτούν, από τη Γραμματεία του Σωματείου, κάρτα ελευθέρας εισόδου στα Κρατικά Μουσεία της χώρας και τυγχάνουν σε κάθε αγορά τους έκπτωση 10% από τα πωλητήρια του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού.

Απαραίτητα δικαιολογητικά : δύο φωτογραφίες μαζί με την σχετική αίτηση.

Kατεβάστε την αίτηση (αρχείο σε μορφή MS Word).

Η υπογεγραμμένη αίτηση μπορεί να αποσταλλεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση  filoi.mnep@gmail.com