Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ένας σημαντικός χώρος δραστηριοτήτων του Σωματείου είναι η στήριξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (ΜΝΕΠ). Συγκεκριμένα το Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Έκθεσης οργανώνει και πραγματοποιεί ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα εμπνευσμένα από τη λαϊκή τέχνη, τον εθιμικό κύκλο, την προφορική παράδοση κ.ά. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η γνωριμία με τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση των νέων για τη νεώτερη πολιτιστική κληρονομιά και τη διαφύλαξη και προβολή της ιστορικής μνήμης. Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες, εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης, φορητές εκπαιδευτικές μουσειοσκευές, είναι ορισμένες από τις μορφές εκπαιδευτικής δράσης που προσεγγίζουν όλα τα είδη κοινού, σε Αθήνα και περιφέρεια.

ekapiseutika-programmata-1
ekapiseutika-programmata-2

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ετησίως παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου 15.000 παιδιά.
Παράλληλα οργανώνονται εργαστήρια – σεμινάρια για ενήλικες με θέματα από τομείς της λαϊκής τέχνης, όπως εργαστήρια κεντητικής, υφαντικής, κεραμικής κ.ά., σε συνεργασία με έμπειρους τεχνίτες.
Επίσης σε μια προσπάθεια για την άρση του αποκλεισμού και την ισότιμη συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες στη γνώση και τον πολιτισμό, το Σωματείο εφαρμόζει ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας στο κεντρικό κτήριο του μουσείου.